Lägga in reklam längst upp i bloggen (över headern)

För att lägga in reklamen i din blogg måste du först ha själva koden för reklambilden. Den får du antagligen från den sidan du ska göra reklam för...

(nr.1) Gå in på Design,
(nr.2) Sedan Kodmallar
(nr.3) Välj redigera Framsida (vill du ha koden i alla sidorna så gör du likadant i dom andra sedan)
(nr.4) Sök [ctrl F] efter koden <body> och lägg sedan in din reklam kod under <body> .
Mycket mer än så behöver man inte göra!